Eksootiliste loomade pidamine on aina kasvav trend Euroopas kui ka Eestis. Need eriliselt armsa või kummalise välimusega metsloomad tõmbavad meie kõigi tähelepanu ja loomulikult paljudes tekitavad ka soovi selliseid loomi kodus pidada.

Kahjuks liiga sageli ei mõelda looma koju toomist põhjalikult läbi ega kaaluta mida see veel kaasa võib tuua. Selle armsa või kummalise välimuse taga on loom, kes on pärit teistsugusest keskkonnast, kelle eluviisid ei pruugi sobituda meie omaga, kes võib kaasa tuua meile või meie teistele loomadele ohtlikke või lihtsalt ebameeldivaid haiguseid, kes võib olla ohuks meie keskkonna säilimisele ja kelle liik võib olla oma kodumaal loodusest kadumas.

Eksootiline loom:

-vajab teadlikku hoolt - oma päritolumaale sarnast keskkonda, toitu ja oma loomule vastavaid tingimusi.

-võib ohustada sinu tervist - eksootiline välimus võib kaasa tuua ka eksootilise haiguse.

-paljud loomad võivad inimesele olla ka füüsiliselt ohtlikud.

-võivad olla ohtlikud teistele loomadele - nii nagu inimestele, võivad nad ka teistele loomaliikidele anda edasi ohtlikke haiguseid.

-võib rikkuda ökoloogilise tasakaalu - loodusesse sattudes võivad välja tõrjuda kohaliku loomaliigi või hävitada taimeliigi. Lisaks teatud eksootilise looma nõudlus kaubanduses võib seada ohtu nende liigi säilimise looduses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid