Tänavu suvel sai teoks katseline 22 euroopa naaritsa Hispaania loodusesse asustamine Aragoni jõe ülemjooksul, piirkonnas, mis jääb väljapoole naaritsa looduslikku levilat ja kus puudub ka mink ehk ameerika naarits. Neist 10 isendit on pärit Tallinna loomaaia paljunduskeskusest.

Euroopa naaritsa loodusesse taasasustamise programmi koordinaator Madis Põdra sõnul on esimesed tulemused positiivsed. Loodusesse lastud naaritsatest jäi ellu vähemalt kaheksa naaritsat: 4 emast ja 4 isast, kuid võib-olla isegi rohkemgi, sest osadel loomadel kukkusid saatjad kaelast ära.

Aragóni ümbruses elutsesid seni valdavalt ameerika naaritsad, kes aga euroopa naaritsate jaoks endast ohtu kujutavad. Euroopa naarits on enim ohustatud imetajaliikm ning Hispaanias jääb nende arv allapoole 500 isendi, kirjutab ajaleht Heraldo.

Loodetavasti jätkub tegevus naaritsa asurkonna loomiseks Aragoni jõel ka järgmistel aastatel. Liigi seisund on jätkuvalt kriitiline, mistõttu uute asurkondade rajamine võib olla tulevikus üheks võimaluseks, et ellu jääda, teatab Tallinna loomaaed.