Loomaveeb kirjutas eile juhtumist, mille käigus 1971 aastal sündinud alkoholijoobes mees pussitas Raplamaal täägiga oma eakat Barti-nimelist koera. Vabanduseks ütles härra, et tegu olla olnud enesekaitsega, sest koer oli esimest korda pika elu jooksul teda rünnanud.

Tõestuseks näitas ta kohale saabunud kiirabibrigaadile veidi viga saanud kätt ja äärmisel juhul võis tegu tõesti olla puremisjäljega. Koer seevastu lamas abitult maas, pikk tääk kerest välja turritamas. Arstid seda välja tõmbama ei kiirustanud, sest riskid olid liiga suured. Nii peremees kui koer toimetati Loomade Hoiupaiga kliinikusse, kus omanik teatas, et suurte vigastuste korral võib koera koheselt eutaneerida.

Terariist, millega Barti pussitati

Loomaarstid Jevgeni Elisejev ja Martynas Gedminas tegid pikema tööpäeva ja võtsid veel hilisõhtul ette keeruka operatsiooni, mis õnnestus. Koera elunatuke sai päästetud. Eilne hommik algas Loomapäästegrupi ja Põllumajandus- ja Toiduameti loomade heaolu peaspetsialisti Tiina Kuke koosolekuga edasiste sammude kooskõlastamiseks. Üheskoos otsustati, et PTA väärteomenetlust ei alusta ja juhtum edastatakse politseile kriminaalmenetluse algatamiseks.

“Liiga palju ebakõlasid on koeraomaniku jutus, alustades löögi suunast ja lõpetades erinevate versioonidega juhtunust, mida antud hetkel võimaliku kriminaaluurimise lävel täpsemalt kommenteerida ei saa,” sõnas Kukk ja avaldas tänu kliiniku arstidele, kes sõna otseses mõttes päästsid selle koera elu.

Loomapäästegrupi peakoordinaator Mariliis Kütisaar oletab samuti, et äkki oli tegu ebaõnnestunud tapmiskatsega, mille käigus sooviti vanast koerast lihtsalt lahti saada.

Tiina Kukk koos kolleegidega käis eile Loomade Hoiupaigas imekombel ellujäänud Bartil külas. Hoiupaigale on antud range korraldus koera omanikule mitte tagastada, sest seeläbi võib ta elu ohtu sattuda. Vanurkoer ise on aga tänaseni šokis – vaatab aralt justkui vabandades ringi, ei söö, väriseb ja ehmatab iga puudutuse peale, kuigi taastumisprotsess ise on igati positiivne.

Pussitatud koer Bart

Loomakaitseseaduse (LoKS) § 4 lg 1 kohaselt on looma suhtes lubamatu tegu looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast välja arvatud loomakaitseseaduse § 10 lõikes 1 nimetatud juhud ja käesoleva seaduse nõuetele vastavad loomkatsed.

Karistusseadustiku § 264 võimaldab looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest vastutusele võtta ka kriminaalkorras, sealhulgas kui lubamatu tegu on toime pandud julmal viisil ja/või avalikus kohas.

Allikas: loomaveeb.ee