Mida peaks teadma välismaalt kutsikat ostma minnes?


Olles leidnud endale välismaalt meelepärase kutsika, tuleks kontrollida, kas ja millise registreerimistunnistuse ta endaga kaasa saab.
Olles leidnud endale välismaalt meelepärase kutsika, tuleks kontrollida, kas ja millise registreerimistunnistuse ta endaga kaasa saab.Foto: Kristina Arus

Oma esimest koera otsivale inimesele võib sobiva importkoera leidmine ja Eestisse toomine olla keerukas.

Lisaprobleeme võib tekitada ka keelebarjäär. Kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et koera ostuhinnale lisandub veel tema Eestisse toomise kulu. Olles leidnud endale välismaalt meelepärase kasvataja ja pesakonna, tuleks kontrollida, kas ja millise registreerimistunnistuse koer endaga kaasa saab.

Eesti Kennelliit (EKL) on Rahvusvahelise Künoloogilise Föderatsiooni (Fédération Cynologique Internationale – FCI) täisliige, kuhu kuulub enam kui 80 riigi kennelliite. Kõik need tunnustavad üksteise tõuraamatuid (ja nende lisasid) ning lähtuvad koera ühe maa tõuraamatust teise maa tõuraamatusse üleviimisel ühtsetest reeglitest.

Kutsikate tõuraamatusse kandmise süsteemid võib jagada kaheks: esimese puhul väljastatakse tõuraamatusse kandmisel kutsikale alguses esmane registreerimistunnistus (rahvasuus tuntud ka kui „kutsikakaart”) ning teise puhul koheselt registreerimistunnistus, mis on (rohkem või vähem) tunnustatud kõigi teiste FCI süsteemi kuuluvate kennelorganisatsioonide poolt. Peamine erinevus nende kahe vahel seisneb koeraga näitustel ja võistlustel osalemise võimalustes. Registreerimistunnistusega koera on võimalik registreerida kõigile FCI süsteemi kuuluvate organisatsioonide üritustele, „kutsikakaardiga” koer saab üldjuhul osaleda vaid kaardi väljastanud maal korraldatavatel ametlikel kennelüritustel.

Seotud lood:

Sammuke edasi on „väljaveo” registreerimistunnistus ehk Export Pedigree. Kui tavalist registreerimistunnistust saab kasutada vaid koera näitustele-võistlustele-katsetele registreerimisel, siis Export Pedigree alusel saab koera kanda teise FCI liikmesorganisatsiooni tõuraamatusse. See on sageli koera uuel kodumaal ametlike terviseuuringute tegemise ja/või koera aretuses kasutamise eeltingimuseks.

Kui saate kutsikaga kaasa „kutsikakaardi”, tuleks müüjaga kokku leppida ka Export Pedigree saamise võimaluses, siis lisandub kutsika hinnale ka Export Pedigree väljastamisega seotud kulud.

EKLi tõuraamatusse saab kanda vaid koeri, kellele on Export Pedigree väljastanud FCI poolt tunnustatud kennelorganisatsioon. Pettuste vältimiseks oleks mõttekas enne kutsikale järele minemist kontrollida, milline vastava maa Export Pedigree välja näeb (enamik näidiseid on olemas EKLi büroos). Registrisse kandmiseks tuleb Export Pedigree ning vajadusel ka ostu-müügi leping toimetada EKLi büroosse (Tuisu 2a, Tallinn). Lisainfot saab EKLi büroost www.kennelliit.ee.