LUGEJA VIDEO | Tallinna loomaaias mängivad elevandid palli


Delfi lugeja märkas Tallinna loomaaaia elevantide aediku juures vahvat vaatepilti. Suvistest ilmadest rõõmu tundvad elevandid mängisid talitajaga palli.

Loomaaia loomadel puuduvad samasugused füüsilised ja vaimsed võimalused nagu on nende liigikaaslastel vabas looduses. Nad ei pea otsima toitu, põgenema kiskjate eest ega kaitsma oma territooriumi. Ilma tegevuseta, mis sunniks loomi kasutama oma meeli, võib tehistingimustes elavatel loomadel “igav hakata”, see aga võib põhjustada käitumishäireid. Loomuliku käitumusliku repertuaari esile kutsumiseks on oluline pakkuda loomadele nii vaimselt kui füüsiliselt rikastavaid tegevusi, mis stimuleeriks nende meeli ning hoiaks ära ebanormaalse käitumise. Just sellepärast talitajad nendega tegelevad. Ja ka külastajatel on ju lõbus seda vaadata!

Elevandid mängivad loomaaias palli. Foto: Lugeja foto