1/1

1. Ronk ja tema partnerid

Pixabay

Ronk ja Pistrik: Ronk ja Pistrik satuvad tihti vastuollu. Kooskõla ei saavutata kuigi kiiresti, sest Pistrikul puudub vastutulelikkus ja kompromissivalmidus. Kuna Ronk paneb suurt rõhku rahumeelsele kooselule, teeb just tema pidevalt järeleandmisi ja see viib kestva pingeseisundini.

Ronk ja Kobras: Ronk ja Kobras ei leia otsekohe palju ühiseid kokkupuutepunkte ja nii võib mööduda mõnda aega, enne, kui need kaks oma vastastikuse sümpaatia avastavad. Ronk armastab vaheldust ja mitmekülgseid elamusi, Kobras püsib aga meelsamini nelja seina vahel.

Ronk ja Hirv: Mõlemale märgile on tähtsad vaimsed ja seltskondlikud ettevõtmised. Nende kahe vahekorras ei saa igavus tärgatagi. Mõlema suur ettevõtlikkus ja tegutsemisrõõm võivad pigem põhjustada ajapuudusest tuleneva stressi, kuid sellises elus tunnevad nii Hirv kui Ronk end suurepäraselt.

Ronk ja Rähn: Vastandid tõmbuvad - see tarkus iseloomustab ka Ronga ja Rähni suhet. Kuid kas nad saavad ka teineteisega hästi hakkama? Kohe kindlasti mitte. Harmoonilise suhte tekkimiseks läheb tarvis palju head tahet ja aega.

Ronk ja Lõhe: Ronga ja Lõhe suhe võib kujuneda paljutõotavaks. Ronk saab - kui tal selleks soovi on - toetuda tugevale Lõhele ning Lõhe võib vaimustuda Ronga seltskondlikkusest ja kultiveeritud elustiilist. See vahekord kulgeb nagu õlitatult.

Ronka ja Karu: Karul on mõõdukas temperament ja ta armastab kindlaid mängureegleid. On tõenäoline, et see piirab liialt Ronga kalduvusi ja huve. Peab ju Ronk lugu liikumisest ja muutustest ja ilusatest asjadest. Arusaamatused on seega ette määratud.

Ronk ja Ronk: Kaks Ronka lendavad sõna otseses mõttes teineteise poole. Kuna need kaks on niiöelda ühtmoodi kootud, rahuldavad nad teineteise vajadusi peaaegu automaatselt. Lonkama võib see suhe hakata tunnete sügavuse poolest.

Ronk ja Madu: Ronk hoolitseb alati hea läbisaamise eest ja võib seetõttu kord üht, kord teist seisukohta kaitsta. Maol on aga kalduvus oma arvamusest kinni hoida. See on pinnaseks hõõrumise tekkele. Lisaks meeldib Maole tungida sügavale partneri psüühikasse - sügavamale, kui Rongale meeldib.

Ronk ja Öökull: Ronk ja Öökull mõistavad teineteist hästi ja on mitmeid paljutõotavaid lähtekohti, mis lubavad harmoonilise vahekorra teket. Eriti meeldib Öökullile Ronga diplomaatiline osavus ja sallivus, mida Ronk ka partneri juures otsib.

Ronk ja Hani: Ronga ja Hane iseloomud erinevad täielikult. Ronga ellusuhtumisele omast kergust ei mõista Hani üldse. Tema eluviis on range, karske ja tõsine. Siiski oleks tal Ronga liikuvusest nii mõndagi õppida ning Rongale oleks heaks eeskujuks Hane keskendumisvõime ja järjekindlus.

Ronk ja Saarmas: Nende kahe märgi võnkesagedus langeb ühte. Idealistlik ja ideederikas Saarmas võib anda selliseid impulsse, mida Ronk just on igatsenud. Saarmas aga leiab Ronga näol partneri, kes vaimustub tema plaanidest ning teostab neid.

Ronk ja Hunt: Ronk ja Hunt peavad parajalt hoogu võtma, enne kui nad teineteist mõistma hakkavad - kui nad nii kaugele üldse jõuavad. Suurim probleem on selles, et Ronk näib kohati ilma sügavate tunneteta olevat, mille peale Hunt sukeldub oma unistuste maailma.

1/1