Neljajalgsel sõbral pole haigekassasse asja: lemmikloomakindlustus aitab hädast välja!

 (2)
Karu
Õnnetuste ja haiguste puhul aitab koera kindlustus.Foto: Helen Solovjev

Üle 5000 Eestis inimese on oma lemmikloomad kindlustanud.

„Erinevalt inimestest ei ole lemmikloomadel Haigekassat, mis ootamatute ravikulude korral aitab kulusid katta. Seetõttu on mõistlik oma lemmik ise kindlustada, et ootamatuste korral ei jääks loom rahapuudusel vajaliku abita," selgitab If Kindlustuse varakindlustuse tootejuht Veiko Sepp.

If Kindlustus on üks kahest firmast, mis pakub lemmikloomakindlustust, ERGO kindlustus teeb seda kodukindlustuse raames.
Lemmikloomakindlustuse abil saavad inimesed kindlustada oma koera või kassi haigestumise, varguse või muu ootamatu õnnetuse vastu. Kindlustada saab nii puhtatõulisi kui ka ilma tõupaberiteta loomi, kes on vähemalt 4 kuud vanad, kuid mitte vanemad kui seitse aastat.

Lemmikloomakindlustusega hüvitatakse:

- ootamatu haigestumisega seotud ravikulud, sealhulgas visiiditasud. Saad valida oma lemmikule raviarsti ja parima ravi ning pärast arve esitamist tasutakse ravikulud kindlustuslepingu kohaselt.
- koera või kassi poolt teistele tekitatud kahju ehk loomaomaniku vastutuskindlustus lemmiku otsimisega seotud kulutused nagu otsimiskuulutuse kulu ja leiutasu
- jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemine - koera ootamatu ja ettenägematu haigestumine või õnnetusjuhtum, mille tagajärjel ei saa koer enam kunagi jahi- või teenistusülesandeid täita
- kui lemmik kaob, röövitakse või hukkub, makstakse välja kogu kindlustussumma.

Sepa sõnul on If Kindlustuse kaudu nüüdseks kindlustatud juba rohkem kui 5000 koera ja kassi.
"Varguse, kadumise ja hukkumise kaitse kehtib lisaks Eestile ka kogu Euroopa Liidus. Looma kadumise korral hüvitatakse ka kuulutamise ja leiutasu ilma omavastutuseta. Tähtis on märkida ka seda, et kindlustuskaitse kehtib ka juhul, kui loom tekitab teiste isikute varale või tervisele kahju,“ selgitab ta.
ERGO kindlustuses saab välismaa kindlustuskaitse vajadusel juurde osta. See kehtib kogu maailmas, lepingu tähtaeg on olenevalt vajadusest kuni üks aasta.

Kindlustus kehtib, kui loom asub hoones. Koerte puhul kehtib kindlustus ka väljaspool hoonet, kui on täidetud ohutusnõuded. Kassi viibimisel väljaspool hoonet kindlustus ei kehti.

If Kindlustuses on leping võimalik sõlmida veebilehel või kontoris. ERGO-s saab küsida pakkumust veebilehel.

Looma enne lepingu sõlmimist ette näitama ei pea. Leping sõlmitakse üheks aastaks.

Lepingu sõlmimisel tasub tähele panna:

Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingu kehtivuse ajal kindlustatud loomaga toimunud ootamatu ja ettenägematu sündmus. Kindlustusjuhtumid, mille suhtes loom on kindlustatud, on märgitud kindlustuslepingus.

Lemmikloomakindlustusega ei hüvitata looma hammaste raviga seotud kulu, parasiitide põhjustatud ravi (kärntõbi), krooniliste haiguste ravi, pärilikke ja kaasasündinud haiguste ravi, kaitsesüstimist, küünte lõikamist, kõrvade puhastamist.