ARVUTA | Kui vana su lemmikloom sinuga võrreldes siiski on?


ARVUTA | Kui vana su lemmikloom sinuga võrreldes siiski on?
Foto: Pixabay

Tihti meeldib inimestele lõbu pärast arvutada teadatuntud koeraastate arvutamise valemiga, mis eluetapis nende lemmik inimestega võrreldes on. Siiski on populaarne valem osutunud üsnagi ebakorrektseks.

Juba igivana müüdi järgi on iga koera elatud aasta võrdne inimeste elatud seitsme aastaga. Selle loogika järgi vastaks ühe aastane koer oma küpsusastmelt ning arengult seitsmeaastasele lapsele ning kolmeaastane koer 21-aastasele noorele. Kuigi on tõsi, et keskmiselt võib koer elada üks seitsmendik oma omaniku kogu elueast, on oletus, et igale koera-aastale vastab seitse inimaastat, täielikult üle lihtsustatud.

Koerte ja kasside arenguetapid ei erine mitte vaid inimeste omadest vaid erinevad ka üksteisest. Arenemise kiirus ja eluea pikkus oleneb nii tõueripäradest kui suurustest. Kuigi kassitõugude suurused ei erine üksteisest märgatavalt, võib koerte arenemise kiirus tohutult varieeruda nende kasvust tulenevalt. Üldiselt kipub suurematel loomadel olema lühem eluiga, kui väiksematel.

Tänapäeva vetrinaarid jaotavad koerte arengu kuude etappi:

 • Kutsikas - sünnist sugulise küpsuseni
 • Noor koer - suguküps, kuid veel kasvab
 • Täiskasvanud koer - on lõpetanud kasvamise ning on suguliselt ja kasvult täiskavanud
 • Küpses eas koer - eeldatavast elueast kolmas veerand
 • Vanas eas koer - eeldatava eluea viimane veerand
 • Geriaatriline koer - üle oodatava eluea.
Seotud lood:


Eluetappide suhe koera vanusega on vastavas järjekorras toodud välja järgnevas tabelis:

Foto: The Converstation

Koera tõug ja tõule omane suurus on olulisemad üldised eluea mõjutajad, kuid kindlatel isenditel mõjutab eluiga ka nende toitumisharjumused ning kaal. Toitumist ja kaalu aga mitte arvestades saab suuruse järgi oma koera eluaastaid teisendada inimaastatesse järgneva tabeli järgi.

Tabeli legendis on vastavas järjekorras erinevate värvidega toodud välja väike koer, keskmine koer, suur koer ja väga suur koer:

Foto: The Converstation

Sarnase loogika järgi jaotatakse ka kasside areng nende vanuse järgi kuude kategooriasse:

 • Kassipoeg
 • Noor kass
 • Noor täiskasvanud kass
 • Suguküps kass
 • Vana kass
 • Geriaatriline kass


Kuna terved ja spetsiifiliste haigusteta kassid on üldiselt üsna sarnaste suurustega, ei varieeru nende eluaastate vastavus inimeste eluaastatega suuruse järgi nii palju. Kõikide kassitõugude vanuste suhet inimestega saab seega jälgida koos ühest tabelist:

Foto: The Converstation

Lemmikute eluea võrdlemine tema vanusele vastava inimese elueaga on tegelikult meditsiinilises mõttes üsnagi oluline. Veterinaarid saavad selle järgi määrata koertele või kassidele nende eale spetsiifilisi ravimeid või teha vajalikke füüsilisi kontrolle.

Lemmiku eluetapi mõistmine aitab loomaarstidel teha kindlaks, et loom on oma vanusele vastavad kontrollid saanud ning on vanuse kohta tervislikus seisundis. Samamoodi nagu täiskasvanud inimestel on vaja kindlaid täiskasvanutele mõeldud kontrolle, on nii ka loomadel. Seega, et teha kindlaks, et lemmiku tervisega on kõik kontrolli all, tuleks järgmisel loomaarsti külastusel kindlasti läbi arutada looma eluetapid ning nendele vastavad vajalikud protseduurid.

Allikas: theconverstation.com