Kingitus Eestile: 100 imelist asja, mida loomakaitsjad parema tuleviku nimel teinud on


Kingitus Eestile: 100 imelist asja, mida loomakaitsjad parema tuleviku nimel teinud on
Foto: Kadri Nikopensius

Igapäevaselt loomade kaitse ja eestkostega ametis olev organisatsioon või inimene tegeleb rohkem inimeste kui loomadega, kuna katsub muuta paremaks maailma, kus elavad nii loomad kui ka inimesed.

Selle nimekirjaga tervitavad loomuslased ka kõiki teisi loomakaitseorganisatsioone Eestis.

1. Päästnud tuhandeid ja tuhandeid abivajavaid loomi.
2. Loonud Eestis mitu loomakaitse-, loomaõiguslus- ja eestkosteorganisatsiooni.
3. Korraldanud neli loomaõiguste konverentsi.
4. Korraldanud koos seitse suurt Taimetoidumessi.
5. Korjanud rohkem kui 11 000 allkirja, et viia karusloomafarmide keeld Riigikokku.
6. Muutnud Eesti loomakaitseseadust nii, et metsloomadega tsirkuseid siia enam ei lubata.
7. Andnud teada, et loomakaitseorganisatsioonid lihtsalt ei luba Eestisse mereloomade parki rajada.
8. Alustanud allkirjade korjamist selleks, et Euroopas sigadega tehtavaid protseduure valuvaigistitega leevendataks.
9. Tundnud end eelmise kampaania pärast aeg-ajalt silmakirjalikuna.
10. Korraldanud meeleavaldusi karusloomafarmide keelustamise toetamiseks.
11. Esinenud ja osalenud igal pool, kuhu kutsutakse, et loomadest rääkida.
12. Loonud seitse tegutsevat loomade varjupaika, alustades tühjalt kohalt!
13. Teinud kõik selleks, et Eesti meedias räägitaks loomadest iga päev.
14. Otsinud tuhandetele ja tuhandetele loomadele uut kodu.
15. Algatanud eestikeelseid ja rahvusvahelisi petitsioone selleks, et loomade suhtes tehtavaid otsuseid õigele poole kallutada.
16. Korraldanud meeleavaldusi tsirkuses loomade kasutamise keelustamise toetamiseks.
17. Korraldanud kümneid loomakaitseteemalisi välikampaaniad Eesti linnade tänavatel.
18. Ühendanud organisatsioone, et tugevamad olla.
19. Ja siis mõne uue jälle juurde loonud.
20. Teinud koostööd Veterinaar- ja Toiduameti loomakaitseinspektoritega ja hakanud alles hiljuti aru saama, et mõneti aetakse ühist asja.
21. Osalenud järjekindlalt ja silmiavardavalt rahvusvahelises töös karusloomafarmide keelustamiseks.
22. Liitunud Euroopa lobiorganisatsiooniga, et mõjutada seadusandlust.
23. Esitanud Eesti inimestele väljakutseid.
24. Teinud koostööd Eesti bioloogide, zooloogide ja teiste loodusteadlastega, saades vastastikku targemaks.
25. Jaganud igal võimalikul juhul infot, et loomatööstus ei ole keskkonnale kasulik. Pigem vastupidi.
26. Alustanud koostööd metsakaitsjatega, sest metsas elavad loomad ja mets on meie kõigi kodu.
27. Korraldanud ümarlaudu, arutelusid, koosolekuid, vaidlusõhtuid.
28. Hankinud organisatsioonide ühiskontori ja unistanud tervest majast.
29. Koolitanud liikmeid, vabatahtlikke ja aktiviste, et loomakaitsjad teaksid, mis nad teevad.
30. Avanud oma kodud paljudele abivajavatele loomadele.
31. Alustanud loomakaitseteemalise raamatukogu loomist.
32. Teinud koostööd rahvusvahelise meediaga, sest loomakaitse on globaalne töö.
33. Selgitanud tuhandeid kordi, et Eestis ei ole riiklikult rahastatud loomakaitseseltse.
34. Veetnud kümneid tuhandeid tunde internetis, et jagada infot ja tõsta teadlikkust loomade teemal.
35. Kirjutanud ja tõlkinud tuhandeid meetreid tekste, et jagada infot ja tõsta teadlikkust loomade teemal.
36. Vahendanud süstemaatiliselt loomakaitseinfot ja -võite rahvusvahelisest meediast.
37. Andnud 16 Eesti moeloojale õiguse kasutada Fur Free Retailer’i nimetust.
38. Selgitanud miljon korda, et me oleme igasuguse vägivalla vastu ja ka inimeste poolt.
39. Tervitanud iga uut karusloomakasvanduste sulgemise otsust erinevates maailma riikides.
40. Säilitanud kindlameelsuse, et ka Eestis keelustatakse karusloomafarmid lähiajal.
41. Korraldanud koos teistega Arvamusfestivali ja rääkinud seal loomadest.
42. Pidanud ilmselt kosmosest saadud jõuga ülal loomakaitse infotelefoni.
43. Olnud liigutatud teistes maades Eesti saatkondade ees toimunud toetusmeeleavaldustest meie tegemistele.
44. Kirjutanud, joonistanud, kujundanud, trükkinud, jaganud tuhandeid lendlehti.
45. Korjanud koos teiste Euroopa riikide loomakaitseorganisatsioonidega miljon allkirja, et loomade transporditingimused üle vaadataks.
46. Soovitanud Eesti inimestele jaanipäeva ilma lihata pidada ja olnud ise eeskujuks.
47. Rõõmustanud, et Eesti on vaba, sest vanasti me ei saanud kõike seda teha.
48. Kirjutanud vastulauseid artiklitele, mis loomakaitsjate tegevust kõverpeeglis näitavad.
49. Paljastanud kahjutundega ametkondade ja inimeste hoolimatust.
50. Uhkustanud, et Tallinnas on maailma parim veganrestoran. No on. #veganrestoranv
51. Leinanud ühte elevanti ja kõiki teisi loomi, kelle heaks me ei saanud midagi teha.
52. Alustanud traditsiooni esitada enne kõiki valimisi kandidaatidele loomakaitseteemalisi küsimusi.
53. Alustanud traditsiooni avaldada riigikogu liikmete hääletamistulemused sotsiaalmeedias ja saanud sellepärast ka nende pahameele osaliseks.
54. Informeerinud avalikkust, et karusnahk on tihtipeale mürgine, ei ole alati nõuetekohaselt märgistatud ja on keskkonnavaenulik toode niikuinii.
55. Kutsunud toidutootjaid üles oma tootmisvõtteid avalikustama.
56. Oodanud eetika paradigma muutumist.
57. Üles lugenud põhjused, miks loomi kasutavad turismiatraktsioonid kuskile ei kõlba.
58. Saanud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu poolt nimetatud Aasta Hääleks.
59. Soovinud saada siiski Sajandi Hääleks, sest see oleks täpsem nimetus.
60. Tellinud sotsioloogilisi uuringuid selleks, et veenduda – Eesti inimeste teadmised ja teadlikkus loomadest on kasvamas.
61. Eksponeerinud plakatite näitust „Olen loomade poolt“ koostöös Eesti tuntud inimeste, kultuurimajade ja raamatukogudega. #mearmastameeestit
62. Teinud koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega selleks, et Euroopas lõpetataks foie gras tootmine.
63. Kaasanud kampaaniatesse sadu Eesti muusikuid, näitlejaid, kirjanikke, stsenariste, arste, trammijuhte ja teisi häid inimesi.
64. Lugenud tuhandeid lehekülgi loomaõiguslikku filosoofiat.
65. Korraldanud koolilastele joonistusvõistlusi ja hakanud veel rohkem uutesse põlvkondadesse uskuma.
66. Sõitnud Eestile kümneid ringe peale, päästes loomi ja õpetades inimesi.
67. Jäänudki vaidlema õigete strateegiate üle. #advancedactivism
68. Viinud läbi sadu tunde koolitusi Eesti koolides ja lasteaedades.
69. Põletanud läbi ja tuhast tõstnud kümneid loomakaitsjad ja aktiviste.
70. Aidanud kaasa sellele, et kosmeetikatööstuses ei kasutataks enam loomkatseid.
71. Selgitanud mujal kümneid kordi, kui väike on Eesti ja kui teistmoodi tehakse siin lobitööd.
72. Selgitanud, et Eesti saared ei ole alati kõigile paradiis. 73. Imetlenud ja katsunud toetada meie hulka kuuluvaid kassiabiorganisatsioone.
74. Avalikustanud olukorra Eesti sigalates. #seavabrikud
75. Seisnud Eestis asuvate saatkondade ees, et toetada teiste riikide loomakaitsjaid.
76. Kohtunud ja teinud koostöödki kõigi oluliste poliitiliste erakondadega Eestis.
77. Olnud annetajatele tänulikud.
78. Ummistanud sotsiaalmeedia toidupiltidega ja teadmistega loomasõbralikust ja tervislikust elust.
79. Teinud koostööd Eesti loomaarstidega aegade algusest peale.
80. Jooksnud korduvalt peaga vastu seina.
81. Üritanud luua loomakaitseorganisatsioonide võrgustikku.
82. Avalikustanud olukorra Eesti karusloomafarmides. #karusnahalugu
83. Korraldanud filmiõhtuid, et inimesed näeksid, kuidas loomad elavad ja mis seisus on keskkond.
84. Steriliseerinud, soovitanud steriliseerida, korraldanud steriliseerimiskampaaniaid, kirjutanud steriliseerimise vajalikkusest, sest kõik sündivad loomad ei leia kunagi head kodu. Isegi Eestis mitte.
85. Kirjutanud eesti keeles vähemalt ühe raamatu Eesti loomakaitsest.
86. Kasvatanud organisatsioone, sidudes endaga liikmeid, toetajaliikmeid, annetajaid, püsitoetajaid, sõpru, vabatahtlikke, aktiviste.
87. Rõõmustanud selle üle, et Eesti on kaasaegne riik, kus on muuhulgas järjest lihtsam vegan olla.
88. Alustanud loomaõiguslikku liikumist, mis on tänaseks globaalse liikumise osa.
89. Kirjutanud sellest, et kala tunneb valu.
90. Tutvustanud Eesti toitlustusasutustele vegantoidu võimalikkust ja vajalikkust
91. Algatanud karusloomafarmide keelustamise ja tsirkuses loomade kasutamise keelustamise toetamiseks manifesti, millele kirjutasid alla ühingud ja ettevõtted, isegi üks autohooldusfirma.
92. Algatanud korjandusi.
93. Kutsunud mujalt maailmast asjatundjaid ja staare kampaaniad toetama ja külla.
94. Saanud aru, et on olemas eetilisemat ja vähem eetilist jahipidamist ja loomakaitsjad peaksid jahiteemadesse rohkem sekkuma. Summutitega püssid on ikka jama. Rääkimata jahiturismist.
95. Saatnud kirju erinevate riikide parlamentidele, et nad võtaksid vastu loomade jaoks õigeid otsuseid.
96. Pidanud blogisid, mis on pühendatud loomadele ja keskkonnale.
97. Küpsetanud tuhandeid muffineid, torte, kooke, pitsat, küpsiseid jne, et korraldada heategevusmüüke.
98. Aru saanud, et inimeste silmad ei lähe iseenesest lahti.
99. Korraldanud infolaudu igal pool, kus vähegi võimalik.
100. Olnud loomade poolt.