Lõpp luigelaipadele? Elering tõotab Väikese väina tammi elektriliini lindudele ohutumaks muuta

 (5)
Niisked maapiirkonnad
LuigedFoto: Argo Ingver

Elering teatas täna, et kavatseb koostöös ornitoloogidega muuta Väikese väina tammi elektriliine, kuna need nõuavad pidevalt lindude elusid.

„Kui praegu on Väinatammi mastidel kokku kuus faasijuhet, sidekaabel ja piksekaitsetross, siis paigaldatud Muhu-Orissaare merekaabel võimaldab korrastada liini selliselt, et järele jäävad üksnes kolm faasijuhet ning optilise sidekaabliga piksekaitsetross,“ rääkis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. Lisaks juhtmete arvu vähendamisele laseb Elering alles jääva õhuliini juhtmetele Väinatammi ulatuses paigaldada eri tüüpi markerid, et muuta õhuliin lindudele paremini nähtavaks.

Veskimägi selgitusel on liini korrastamine esimene etapp liini lõplikuks demonteerimiseks. „Teise etapina oleme juba otsustanud käivitada ettevalmistused kõnelause õhuliini asendamiseks kaabliga ja liini lõplikuks kõrvaldamiseks, et kaotada saarte elanike elektri varustuskindlust ohtu panemata negatiivne mõju linnustikule. Kui kiiresti see kõik aset leiab, sõltub paljuski planeeringute menetlemise kiirusest. 110-kilovoldise kaabli ehitamine pole Eleringi jaoks probleem,“ ütles Veskimägi.

Seotud lood:

Markeritega tuleb tööde käigus märgistada liini kõige kõrgem tasapind ehk piksekaitsetross ning kõige madalam tasapind ehk faasijuhe pikal traaversil. Paigaldatavateks markeriteks on RIBE-tüüpi ribamärgised vaheldumisi fluorestseerivate plaatmärgistega.

Väikese Väina Seltsi juht Heiki Hanso ütles, et tunnustab Eleringi otsust. "Super uudis Eleringilt- vōttis aega viis aastat ja sadu luigeraipeid, et sellise meelemuutuseni jōudsime!" märkis ta sarkastiliselt. "Selles mōttes olen väga rahul, et probleemi on märgatud ja lahenduste suunas tegutsetakse! Küll aga enne, kui Elering pole välja ütelnud kōikide ōhuliinide kaablisse viimise kuupäeva, jätkame oma võitlust. Selles kontekstis, kus ōhuliinid lōikavad pooleks Natura2000 hoiuala ja kaitstavad liigid hukkuvad, on tegemist absurdiga ja kriminaalse hooletusega."
Ta toonitas, et õhuliinide teema on Väikese väina kaitsekorralduskavas kirjas teise ja väikeluige kaitsekorralduskavas esimese prioriteedina.

Hanso teada on sel aastal tammilt leitud kaheksa luige surnukehad, kuid see ei pruugi kaugeltki kõik olla: roostikust saab surnukehi tuvastada vaid drooni abil. Lisaks pole kokku loetud teiste linnuliikide laipu - ja neid on tõenäoliselt palju.
"Luiged on suured ja valged, neid on lihtsam märgata," selgitas Hanso. "Need, kes merre või pilliroogu kukuvad, jäävad märkamata. Meres triivivad laibad allatuult ja raipest saab aimu, kui varesed, rongad ja kotkad või kullid kuskil parves tiirutavad."

Kõige ohtlikumad on elektriliinid siiski luikedele, kuna linnud on massilt suured ja lendavad suure hooga, nende manööverdamisvõime on vilets ning nägemisulatus piiratud. Kehvad lennuolud nagu tugev tuul ja pimedus suurendavad riski, et luiged elektriliinidesse lendaksid.