Meri uhub Pärnu randadesse surnud hülgeid: hukkunud loomast tuleb teada anda

 (1)
Meri uhub Pärnu randadesse surnud hülgeid: hukkunud loomast tuleb teada anda
Foto: Pixabay

Surnud hülged randades on iga-aastane probleem, mida ikka ette tuleb (eriti sageli just kevadel) ja mis paneb hülgekorjuse leidnud kodanikke küsima: kellele sellisest leiust teada anda? Hukkunud loomast tuleb alati teavitada.

Valgerand

Näiteks hiljuti kandsid lained Valgeranda koolnud hülge. Keda tuleks sellisel juhul teavitada?
Leides Valgerannast surnud hülge, tuleb võtta ühendust Audru osavallakeskuse infospetsialistiga telefonil 444 8171 või helistada Pärnu linnavalitsuse infotelefonil 15 505, kuhu saab teate jätta ka töövälisel ajal. Veel on võimalik surnud hülge leiust teavitada läbi „Anna teada“ rakenduse. Valgeranna puhul on oluline teada, et selle ranna liivane ala ei kuulu tervenisti Pärnu linnale, vaid osa on erakinnistute ja osa riigi oma.

Kuna aga omavalitsus on enamjaolt vahelüli teadete edasi andmisel ja koristuse organiseerimisel, on väga oluline, et surnud hüljest märgates annaks inimene teada hülge võimalikult täpse asukoha, mis muudab lihtsamaks info jõudmise õige maaomanikuni.

Seega kui surnud hüljes asub Pärnu linna territooriumil, korraldab koristuse omavalitsus, kui hüljes on eraomanikule või riigile kuuluval maal, annab osavallakeskus leiust maaomanikule teada ja palub korjuse ära koristada.

Seotud lood:

Tõstamaa

Tõstamaal saab mererannalt leitud surnud hülge kohta edastada info Tõstamaa osavallakeskuse infotelefonil 444 8161, teavitada läbi „Anna teada“ rakenduse või anda teate edasi linna infotelefonil 15 505.

Pärnu keskuslinna rannad

Pärnu linnas on neli avalikku randa, mille heakorra eest hoolitseb osaühing Kesklinna Pargid.
Leides Vana-Pärnu, Mai, Raeküla või keskrannast hülgekorjuse, tuleb sellest teada anda hooldusfirma juhile Kalju Villotale telefoninumbril 525 6256 või siis kasutada juba eelpool nimetatud „Anna teada“ rakendust või helistada linna infotelefonil 15 505.

Teised metsloomad

Pärnu keskuslinna territooriumilt leitud surnud kassist, koerast, väikeulukist või linnust tuleks teatada Varjupaikade MTÜ telefonile 5246 705.

Surnud suurulukitest teada andmiseks on keskkonnainspektsiooni infotelefon 1313. Maanteel hukkunud looma märgates tuleks helistada:
• Maanteel hukkunud suuruluk (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) - helistage keskkonnainspektsiooni telefoninumbril 1313.
• Maanteel (riigiteel) hukkunud muu loom - helistage maanteeinfo telefonile 1510.