ÜRITUS | Aprillis saab loomaaias näha, kuidas käib suurte kiskjate söötmine


ÜRITUS | Aprillis saab loomaaias näha, kuidas käib suurte kiskjate söötmine
Foto: Tallinna loomaaed

Igal aprilli pühapäeval saab Tallinna loomaaia aasia lõvide ja jääkarude ekspositsiooni juures näha loomade tegevusi, mida kommenteerivad loomaaia töötajad. Kommenteeritud tegevuste raames tutvustatakse külastajatele loomade toitmist ning antakse loomadele uusi “mänguasju”.

Loomaaia loomadel puuduvad samasugused füüsilised ja vaimsed võimalused nagu on nende liigikaaslastel vabas looduses. Nad ei pea otsima toitu, põgenema kiskjate eest ega kaitsma oma territooriumi. Ilma tegevuseta, mis sunniks loomi kasutama oma meeli, võib tehistingimustes elavatel loomadel “igav hakata”, mis võib põhjustada käitumishäireid. Loomuliku käitumusliku repertuaari esile kutsumiseks on oluline pakkuda loomadele nii vaimselt kui füüsiliselt rikastavaid tegevusi, mis stimuleeriks nende meeli ning hoiaks ära ebanormaalse käitumise.

Foto: Tallinna loomaaed
Seotud lood:


Keskkonna rikastamine on süstemaatiline protsess, mille käigus luuakse loomadele väljakutsuv keskkond, et rahuldada nende sotsiaalseid, füüsilisi ja vaimseid vajadusi. Keskkonna rikastamise läbi muudetakse loomade elukeskkonda selliselt, et see innustaks neid tegema valikuid, kutsuks esile liigiomast loomulikku käitumist, esitaks vaimseid väljakutseid, julgustaks loomi rohkem liikuma ning suurendaks seeläbi nende üldist heaolu. Lisaks, pakkudes keskkonna rikastamise läbi loomadele valikuvõimalusi, annab see neile teatava kontrolli oma elukeskkonna üle ning hoiab ära frustratsiooni ja stressi tekkimise. Samuti, mida aktiivsemaks muutuvad loomad, seda huvitavama kogemuse saavad ka loomaaia külastajad.

Kommenteeritud tegevuste kava aprillis:

Pühapäeviti kell 13 – lõvide toitmine ja keskkonnarikastamine
Pühapäeviti kell 14 – jääkarude toitmine ja keskkonnarikastamine

Üritusel osalemine on loomaaia tavapärase piletihinna sees. Kassad suletakse aprillis kell 17. Loomaaed on jalutamiseks avatud kella 19-ni.